Oversikt over fange- og konsentrasjonsleire i forskjellige land, også Norge

Tilbake til meny for krigsminner


Aktuell side som anbefales: Ragnar Arekletts sider om  Norske jøders deportasjon 1942/43.Fra http://www.lokalhistoriewiki.no/index.php/Den_andre_verdenskrig

Utenlandske krigsdødsfall i Norge
Fra Statistisk Sentralbyrå: Krigsdødsfallene under 2. verdenskrig:

Det er registrert 11 500 tyske krigsgraver.

Fra http://www.lokalhistoriewiki.no/index.php/Den_andre_verdenskrig
Norske borgere i tysk og tysk-alliert fangenskap


Under okkupasjonstiden ble mange nordmenn ført til Tyskland som fanger. De militære ble satt i krigsfangeleire, mens de sivile ble ført til de beryktede konsentrasjonsleirene.
Til konsentrasjonsleiren
KZ Oranienburg, egentlig Sachsenhausen i den tyske byen Oranienborg nord for Berlin kom de fleste nordmenn. 4 hele brakker bestod av nordmenn. Til Sachsenhausen kom det i alt om lag 2000 norske fanger. 200 kom aldri hjem.
Konsentrasjonsleiren Ravensbruck i Tyskland var en ren kvinneleir.

NN-fange betyr "Nacht und nebel-fange"
NN-fanger fikk ikke motta eller skrive brev og pakker. NN-betegnelsen betydde at fangen skulle forsvinne i natt og tåke, ingen skulle vite hvor han var eller om han var i live. Man sluttet å eksistere.
 

Nordmenn i tysk fangenskap

Bilde:Grini 1941-43.jpg
En fangeoppstilling på Grini en eller annen gang i perioden 1941-43

Det er ført kartotek over ca. 44 000 nordmenn som ble satt i fangenskap av okkupasjonsmakten under den andre verdenskrig. Hver enkelt registrering består av navn og personalia og oversikt over soningssteder og perioder. Blant de fengslede var ca. 4 000 kvinner, de fleste satt fanget på Grini, av disse ble mer enn 100 videresendt til Ravensbrück i Tyskland.

I de første ukene etter okkupasjonen ble fangene satt inn i regulære norske fengsler, deretter ble det også bygget fangeleirer. Tukthus ble bygget for fanger som måtte sone ekstra hardt. Fengslene ble overfylt allerede sommeren 1940, i leirene ble det svært fullt i 1944 slik at det måtte improviseres med bruk av skoler og forsamlingshus til fengsler. Den største leiren var Grini fangeleir ved Oslo som også ble brukt til oppsamling før deportasjon til Tyskland. Om lag 8 000 norske fanger ble sendt til konsentrasjonsleirer i Tyskland og Polen. Omkring 600 ble sendt til tyske tukthus eller fengsler. Dette pågikk til ut i 1944 da det ble mottaksstopp.

Oversikt over noen av de soningsstedene i Tyskland og tyskokkuperte områder som ble brukt for norske deporterte fanger, angivelse antall norske fanger i hver leir:

Norske jøder ankom til Auschwitz i Polen i to store grupper: Den 1. desember 1942 ankom den største gruppen på 532 fanger, derav overlevde bare arbeidsdyktige menn ankomstdagen. Den 3. mars 1943 ankom 158 fanger, derav overlevde 26 ankomstdagen. I tillegg kom ca 60 jøder fra Norge på andre dager, og om lag 20 ble overført til Auschwitz fra andre leirer, totalt 767 norske jøder. Av disse 767 overlevde 32 krigen.

Av norske fanger som kom til NN-leiren Natzweiler overlevde halvparten.

Hovedandelen av de norske fangene i Stutthof var mer enn 300 norske politimenn som ble arrestert under utrenskninger i politiet 16. august 1943 i Aktion Polarkreis. Et tilsvarende antall politimenn ble holdt i fangenskap på Grini i Norge.

Allerede i februar 1942 ble 86 offiserer sendt til den polske landsbyen Schokken (Skoki) til krigsfangeleiren Oflag XXI C. I løpet av halvannet år vokste belegget til 128, hvorav én korporal, som ble tatt ved våpenleveranse på Vestlandet. Alle disse fangene ble flyttet til Grune bei Lissa (Gronovo ved Leszno) i september 1943. Ved slutten av 1943 ble alle fangene overført til Schildberg (Ostrzeszow) 130 km SSØ for Posen (Poznan). Betegnelsen Oflag XXI C var betegnelsen helt til fangene i januar 1945 måtte marsjere til Luckenwalde S for Berlin. De ble her internert i kjempeleiren Stalag IIIA, Sonderlager Oflag.

Ca. 1 500 norske offiserer ble arrestert 16. august 1943. Ca. 500 ble sendt hjem av forskjellige årsaker, mens noe i underkant av 1 000 mann ble sendt til to leire i Polen, nemlig Grune bei Lissa og Schildberg. Leirene fikk betegnelsen henholdsvis Oflag XXI C z og Oflag XXI C. Den lille z'en betyr Zweiglager, eller Filialleir. Leiren var administrativt underlagt leiren i Schildbwerg. Beretningen om de norske offiserene i tysk fangenskap ble ført i pennen av premierløytnant Knut Lindboe Spenning på oppdrag fra general Otto Ruge etter krigen (I tysk fangenskap, Gyldendal 1950).

Fra midten av mars 1945 ble norske og danske fanger hentet av svensk Røde Kors med «De hvite bussene», samlet i leiren Neuengamme og deretter fraktet videre til Sverige den 20. april 1945.

I 1982 ble det i Schildberg opprettet en norsk avdeling i det stedlige regionmuseum. I løpet av årene har den norske avdelingen vokst, og disponerer i dag en hel etasje i museumsbygningen.

Nordmenn i japansk fangenskap

Omkring 900 nordmenn satt under krigen i japanske fangeleire. Disse kommer i tillegg til de 44 000 nevnt ovenfor.

Nordmenn i Vichy-fransk fangenskap

Etter Frankrikes kapitulasjon i 1940 ble 639 norske sjømenn internert i Nord-Afrika. Disse fikk tilbud om å bli overlatt til tyskerne og eventuell hjemsendelse til Norge. Bare 59 gikk med på dette. 349 klarte å rømme til alliert område. De resterende ble holdt fanget ombord på sine skip eller i leire inntil den allierte landgangen i Nord-Afrika i november 1942.
Aktuelle linker:

Oversikt over fange- og konsentrasjonsleire; http://www.aktive-fredsreiser.no/biblioteket/1940_45/kz_leirer/leir_land.htm

Oversikt over krigsfangeleire i Norge; http://www.norgesdokumentasjon.no/rapporter/9-KRIGFANG.PDF?PHPSESSID=09a6fbea61f1f963641cbd6e5586dbf3

Om noen norske fangeleire; http://home.combitel.no/ragare/fangeleirer%20i%20norge%20der%20omtalte%20personer%20satt.htm

Om deportasjon av jøder fra Norge, etc.; http://home.combitel.no/ragare/innholdsfortegnelse.htm

Søkbart navneregister til bøkene "Våre falne 1939-1945". Er tilgjengelig for alle DIS-medlemmer http://www.disnorge.no/vaare_falne/

Div. om fengsler og leire i Norge under krigen; http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/NOUer/1998/NOU-1998-12/26/7/4.html?id=375573Aktuell litteratur:
Les/last ned boken til et tidsvitne Erling Bauck 1924-2004; http://bauck.info/
Kristian Ottosen, "På liv og død", 3-bindsverk, Aschehoug 1990

Bjørn Westlie, "Oppgjør i skyggen av Holocaust", Tønsberg 2002List of Nazi-German concentration camps,, fra siden http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Nazi-German_concentration_camps

Table of selected Nazi-German camps

In the table below, extermination camps are marked with pink, while major concentration camps of other types are marked with blue.

Camp Name  ↓ Country (today)  ↓ Camp Type  ↓ Dates of use  ↓ Est. prisoners  ↓ Est. deaths  ↓ Sub-camps  ↓ Webpage  ↓
Amersfoort Netherlands Transit camp and prison Aug 1941 - Apr 1945 35,000 1,000   [1]
Arbeitsdorf Germany Labour camp 8 Apr 1942 – 11 Oct 1942   600 min. none  
Auschwitz-Birkenau Poland Extermination and labour camp Apr 1940 – Jan 1945 400,000 1,100,000. list [2]
Banjica Serbia Concentration camp Jun 1941 – Sep 1944 23,637 min.      
Bardufoss Norway Concentration camp Mar 1944 – ???? 800 250   [citation needed]
Bełżec Poland Extermination camp Mar 1942 – Jun 1943   434,508 min.   [3]
Bergen-Belsen Germany Collection point Apr 1943 – Apr 1945   70,000 2 [4]
Berlin-Marzahn Germany Early a "rest place" then labour camp for Roma July 1936 -     none [5]
Bogdanovka Romania Concentration camp 1941 54,000 40,000    
Bolzano Italy Transit Jul 1944 – Apr 1945 11,116      
Bredtvet Norway Concentration camp Fall, 1941 - May, 1945 1,000 min.  ???? none  
Breendonk Belgium Prison and labour camp 20 Sep 1940 – Sep 1944 3532 min. 391 min. none [6]
Breitenau Germany "Early wild camp", then labour camp Jun 1933 – Mar 1934,
1940 – 1945
470 - 8500     [7]
Buchenwald Germany Labour camp Jul 1937 – Apr 1945 250,000 56,000 list [8]
Chełmno
(Kulmhof)
Poland Extermination camp Dec 1941 – Apr 1943,
Apr 1944 – Jan 1945
  152,000 min.   [9]
Crveni krst Serbia Concentration camp 1941 - 1945 30,000 12,300    
Dachau Germany Labour camp Mar 1933 – Apr 1945 200,000  31,591 list [10]
Drancy France Internment, Deportation and Extermination camp 20 Aug 1941 – 17 Aug 1944 65,000 63,000 Three of five Paris annexes: Austerlitz, Lévitan and Bassano camps [11]
Falstad Norway Prison camp Dec 1941 – May 1945   200 min. none [12]
Flossenbürg Germany Labour camp May 1938 – Apr 1945 100,000 min. 30,000 list [13]
Fort de Romainville France Prison and transit camp 1940 – Aug 1944 8,000 min. 200 min. none [14]
Grini Norway Prison camp 2 May 1941 – May 1945 19,788 8 Fannrem
Bardufoss
Kvænangen
 
Gross-Rosen Poland Labour camp; Nacht und Nebel camp Aug 1940 – Feb 1945 125,000 40,000 list [15]
Herzogenbusch
(Vught)
Netherlands Concentration camp 1943 - Summer 1944 31,000 750 list [16]
Hinzert Germany Collection point and subcamp Jul 1940 – Mar 1945 14,000 302 min.   [17]
Janowska
(Lwów)
Ukraine Ghetto; transit, labour, & extermination camp Sep 1941 – Nov 1943   40,000 min. none [18]
(Go to articles A-Z)
Jasenovac Croatia Extermination camp Jul 1941 – Apr 1945   500,000   [19]
Kaiserwald
(Mežaparks)
Latvia Labour camp 1942 – 6 Aug 1944 20,000?   16,
incl. Eleja-Meitenes
[20]
Kaufering/Landsberg Germany Labour camp Jun 1943 – Apr 1945 30,000 14,500 min.   [21]
Kauen
(Kaunas)
Lithuania Ghetto and internment camp  ????     Prawienischken [22]
Klooga Estonia Labour camp Summer 1943 – 28 Sep 1944   2,400    
Langenstein-Zwieberge Germany Buchenwald subcamp Apr 1944 – Apr 1945 5,000 2,000    
Le Vernet France Internment camp 1939 – 1944        
Majdanek
(KZ Lublin)
Poland Extermination camp Jul 1941 – Jul 1944   78,000   [23]
Malchow Germany Labour and Transit camp Winter 1943 – 8 May 1945 5,000      
Maly Trostenets Belarus Extermination camp Jul 1941 – Jun 1944   65,000   [24]
Mauthausen-Gusen Austria Labour camp Aug 1938 – May 1945 195,000 95,000 min. list [25]
Mittelbau-Dora Germany Labour camp Sep 1943 – Apr 1945 60,000 20,000 min. list [26]
Natzweiler-Struthof (Struthof) Alsace-Lorraine (annexed by Germany) Labour camp; Nacht und Nebel camp; extermination camp May 1941 – Sep 1944 40,000 25,000 list [27]
Neuengamme Germany Labour camp 13 Dec 1938 – 4 May 1945 106,000 55,000 list [28]
Neuengamme-Alderney concentration camps Channel Islands Labour and extermination camps Jan 1942 – Jun 1944 6,000 700 Lager Borkum, Lager Helgoland, Lager Norderney, Lager Sylt [29]
Niederhagen Germany Prison and labour camp Sep 1941 – early 1943 3,900 1,285 none [30]
Ohrdruf Germany Labour and extermination camp; Buchenwald subcamp Nov 1944 - Apr 1945 11,700 11,700   [31]
Oranienburg Germany Collective point Mar 1933 – Jul 1934 3,000 16 min.   [32]
Osthofen Germany Collective point Mar 1933 – Jul 1934        
Płaszów Poland Labour camp Dec 1942 – Jan 1945 150,000 min. 9,000 min. list [33]
Ravensbrück Germany Labour camp for women May 1939 – Apr 1945 150,000 90,000 min. list [34][35]
Risiera di San Sabba
(Trieste)
Italy Police detainment camp Sep 1943 – 29 Apr 1945 25,000 5,000   [36]
Sachsenhausen Germany Labour camp Jul 1936 – Apr 1945 200,000 min. 100,000 list [37]
Sajmiste Serbia Extermination camp December 1941 – September 1944   100,000    
Salaspils Latvia Labour camp Oct 1941 – Summer 1944   101,000    
Sobibór Poland Extermination camp May 1942 - Oct 1943   200,000 max.   [38]
Soldau Poland Labour; Transit camp Winter 1939/40 – Jan 1945 30,000 13,000    
Stutthof Poland Labour camp Sep 1939 – May 1945 110,000 65,000 list [39]
Theresienstadt
(Terezín)
Czech Republic Transit camp and Ghetto Nov 1941 – May 1945 140,000 35,000 min.   [40]
Treblinka Poland Extermination camp Jul 1942 – Nov 1943   870,000   [41]
Vaivara Estonia Concentration and transit camp 15 Sep 1943 – 29 Feb 1944 20,000 950 22 [42] [43]
Warsaw Poland Labour and extermination camp 1942 - 1944 400,000 max. 200,000 max.    
Westerbork Netherlands Transit camp May 1940 – Apr 1945 102,000     [44]

 

kart over konsentrasjonsleirene

Oversiktskart fra linken http://home.hia.no/~inf10506/hvor_er_hva.htm
 

Oversiktskart fra linken http://no.wikipedia.org/wiki/Bilde:Konzentrazionslager.png
 

Kart på side 13 i den danske boken:
Sheehan, Sean; "Holocaust - Dødslejrene". Flachs ApS 2000, Holte, Danmark. ISBN 87-7826-790-0 (Sandefjord Bibliotek 940.547 S

 

Kart på side 98 i boken:
Wood, Angela Gluck; "Holocaust. Historien og menneskene". N. W. Damm & Søn 2008. ISBN 978-82-04-12298-8 (Sandefjord Bibliotek q 940.5318 W).
Bildetekst:
Leirer i Europa.
Når nazistene samlet sammen ofrene sendte de dem først til en transittleir. De var midlertidige, og fangene ble vanligvis ikke tvunget til hardt arbeid. På dette stadiet hadde de ingen ide om at forholdene der de skulle ville bli verre. Kartet viser noen av nazileirene i det okkuperte Europa. Det fantes tre typer leirer, men noen hadde mer enn en funksjon.


File:WW2-Holocaust-Poland.PNG
Fra siden http://en.wikipedia.org/wiki/File:WW2-Holocaust-Poland.PNG