Krigens avslutning/fredsdagene og tiden etter

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

 

 

Omtale av frigjøringen i Sandefjord fra side 518 i boken: Berg, Knut, Dyrhaug, Leiv, Vindal Christensen, Øivind: "Sandefjords Historie - sett gjennom Sandefjords Blads spalter 1861-1983", bind 2 1940-1983. Sandefjords Blad og Trykkeri 1984, ISBN 82-990704-2-2.


Om Hjemmestyrkenes  (D-15) arbeid i Vestfold fredsdagene kan man lese på sidene 235-239 i boken
Sørlie, Rune og Dyrhaug, Tore; "Vestfold under krig og okkupasjon 1940-45". Krigsårene skildret i tekst og bilder. Utgitt Tønsberg 1984. ISBN 82-991211-0-8


Kl 1910 mandag 7. mai 1945 kom det en melding fra Obergefreiter Bohmann i den tyske Territorial Oberabschnitt på Hotell Atlantic i Sandefjord til sikkerhetspolitiet i Larvik.
Kommandant for Territorial Oberabschnitt var major Hans Telshow med hovedkvarter på Hotell Atlantic.
"To engelske fly"; en Catalina og en Sunderland flyr inn over Norge om aftenen den 7. mai eller tidlig på morgenen den 8. Flyene er malt hvite. Skal komme inn over Svenør fyr ved Stavern, og skal skyte ut røde markører. Landig skal skje på Fornebu. Det skal ikke åpnes ild.
Se side 231-233 i boken
Sørlie, Rune og Dyrhaug, Tore; "Vestfold under krig og okkupasjon 1940-45". Krigsårene skildret i tekst og bilder. Utgitt Tønsberg 1984. ISBN 82-991211-0-8


Kilde: side 228 i boken
Sørlie, Rune og Dyrhaug, Tore; "Vestfold under krig og okkupasjon 1940-45". Krigsårene skildret i tekst og bilder. Utgitt Tønsberg 1984. ISBN 82-991211-0-8
Etter krigen ble "Lager Brisen" i Stavern brukt til bl.a. interneringsleir for tyske krigsfanger. Det var ikke sjelden at man kunne lese i lokalavisne om tyskernes fremferd der ute. Tyskerne fikk her sine egne vakter utstyrt med gevær. Mineryddingen ved fortene samt arbeide med veien Stavern-Helgeroa var noen av de viktigste arbeidsoppgaver tyskerne ble satt til.

Våren/sommeren 1946 reiste de siste tyskerne fra Stavern og Vestfold.


Side 181-187 i boken  Olstad, Finn; "Sandefjords historie", bind 2, Sandefjord Kommune 1997, ISBN 82-993797-2-5;
I krigens kjølvann.
 

8. mai 1945. Man ser sydover i Storgaten i Sandefjord fra krysset med Kongensgate. Politiets arkiv.

 

8. mai 1945. Fra Torget i Sandefjord. Storgaten går oppover til høyre. Politiets arkiv.

 

Originalbilde.

Bilde og artikkel i Sandefjords Blad 08.05.2010 side 28 "Da freden brøt løs" av Bjørn Hoelseth.
Bildetekst: Utpå ettermiddagen ble det "svart av folk" i Storgata. de hørte på nyhetssendinger fra London, sang og jublet.

Bildet står også på side 124 i boken:
Rismyhr, Øystein; Bygd og by i gamle dager. Bind 3. Dagliglivet i storkommunen Sandefjord. Etterkrigstid og rettsoppgjør.
Oppdragsforlaget.no 2017. ISBN 978-82-690176-2-5

 

Bilde og artikkel i Sandefjords Blad 08.05.2010 side 28 "Da freden brøt løs" av Bjørn Hoelseth.
Bildetekst: Utpå ettermiddagen ble det "svart av folk" i Storgata. de hørte på nyhetssendinger fra London, sang og jublet.

 

Bildetekst: Om ettermiddagen 7. mai fylles Storgata opp av folk. Fredsbudskapet har kommet fra London

Bildet står også på side 126 i boken:
Rismyhr, Øystein; Bygd og by i gamle dager. Bind 3. Dagliglivet i storkommunen Sandefjord. Etterkrigstid og rettsoppgjør.
Oppdragsforlaget.no 2017. ISBN 978-82-690176-2-5

 

 

Originalbilde. Tekst på baksiden: Fotograf Jørgensen Sandefjord. Freden 1945. 32.

Bilde sto i Sandefjords Blad 08.05.2010 side 28.
Bildetekst: Milorgjegere dukket opp som troll av eske 8. mai. Disse bevoktet jernbanen og bommene, veikryss, viktige fabrikker og produksjonsanlegg. I dagene som fulgte ble NS-medlemmer arrestert av hjemmefronten. 17. mai paraderte Milorg i borgertoget.

 

Dronningensgate

 

http://www.slektsdata.no/Snekkerlaget.jpg

"Snekkerlaget" etter frigjøringen i 1945. Fra venstre: Byggmester Thor Trydal, snekker Arthur Clausen og snekker Olaf Andersen Skovly.
Bilde på side 491 i boken: Berg, Knut, Dyrhaug, Leiv, Vindal Christensen, Øivind: "Sandefjords Historie - sett gjennom Sandefjords Blads spalter 1861-1983", bind 2 1940-1983. Sandefjords Blad og Trykkeri 1984, ISBN 82-990704-2-2.
Disse tre barske krigerne fra maidagene 1945 tilhørte "Snekkerlaget" som var godt å ha når en jobb skulle utføres. Hytta "Nimbus" på Stiåsen i Kodal ble oppført av snekkerlaget vinteren 1944/45. Hytta var tegnet av arkitekt/avsnittsjef Oddvar Midttun, og ble bekostet av byggmester Karsten Vileid. Den var velutstyrt med både telefon og walkie-talkie forbindelse til omverdenen og var primært beregnet til bruk for avsnittledelsen ved eventuell krigssituasjon i krigens sluttfase.

Bildet står i boken Olstad, Finn; "Sandefjords historie", bind 2, side 173:
Det var ikke mye militær enhet over utrustningen til "gutta på skauen" da de dukklet opp etter frigjøringen. Det eneste felles var armbindet slik det ses på disse tre fra det såkalte "Snekkerlaget". Fra venstre står byggmester Thor Trydahl, snekker Arthur Klausen og snekker Olaf Andersen Skovly.
Fotograf Jørgensen har tatt bildet like utenfor sin egen forretning.

Thor Trydal, født 31.12.1894, død 30.01.1973
Arthur Clausen, født 04.05.1903, død 16.04.1981
Olaf Andersen Skovly, født 04.11.1901, død 07.11.1973

 

 

Bildetekst: Det var ikke mye militær og enhetlig utrustning på "gutta på skauen" som dukket opp etter frigjøringen 8. mai. Det eneste felles var armbindet, som synes på disse tre karene fra det såkalte "Snekkerlaget".
Fra venstre, byggmester Thor Trydahl, snekker Arthur Klausen, snekker Olaf Andersen.
Fotograf Jørgensen tok bildet like utenfor sin egen forretning i Sandefjord.

Bildet står også på side 125 i boken:
Rismyhr, Øystein; Bygd og by i gamle dager. Bind 3. Dagliglivet i storkommunen Sandefjord. Etterkrigstid og rettsoppgjør.
Oppdragsforlaget.no 2017. ISBN 978-82-690176-2-5

NB: Denne bildeteksten er feil, og tilhører bildet ovenfor.

 

 

 

 

Originalbilde.

Bilde i Sandefjords Blad 08.05.2010 side 28.
Bildetekst: Ungdomskorpset spilte og spilte i fredsdagene. Her antakelig den 10. mai, da Grini-fangene kom hjem i buss. Sandefjordingene samlet seg på Torvet og hyldet de frigivne. De var blitt holdt tilbake noen dager for helsesjekk og organisering av transport.

 

Aagaards plass
Bilde fra Finn Angell Thorsen

 

Bilde fra Finn Angell Thorsen

 

Kongensgate 17. mai 1945
Bilde fra Finn Angell Thorsen

 

Kongensgate 17. mai 1945
Bilde fra Finn Angell Thorsen

 

 

 

Artikkel i avisen "Sandefjord Presse" tirsdag 11. mai 1945 side 2. Egen samling.
Bilde fra http://www.sb.no/nyheter/sjokknatten-for-65-ar-siden-1.1025346

 

Bilde fra http://www.sb.no/nyheter/sjokknatten-for-65-ar-siden-1.1025346
Da Grinifangene gikk ut av bussen, gjorde politifolk og Milorgjegere honnør. Ungdomskorpset og Sangforeningen satte i med «Ja, vi elsker».
Bilde på side 184 i boken; Olstad, Finn: "Sandefjords historie". Bind 2 - En vanlig småby". Sandefjord 1997.
Bildetekst: 10. mai 1945 kom de første løslatte Grinifangene til Sandefjord og ble mottatt av en stor folkemengde på Torget. Ungdomskorpset og Sangforeningen deltok. Ordfører Per Gulliksen talte, og samtlige hjemvendte ble overrakt blomster.

Bilde i Sandefjords Blad 1945 på side 46 i spesialnummer "Daglig nytt fra 100 årganger". En kavalkade utarbeidet til Sandefjords Blads 100-års jubileum 24. april 1961.
Bildetekst: Grini-fanger får kongelig mottagelse på Torvet. Gårsdagens (10. mai) store begivenhet var mottagelsen av den første flokk med løslatte Grini-fanger som kom til hjembyen igjen.
Guttene fikk en kongelig mottagelse. Ungdomskorpset spilte, Sangforeningen sang, Hjemmefrontkarer og byens politi var på pletten, der var tale av byens ordfører, Per Gulliksen, og samtlige hjemvendte ble overrakt blomster.
Vi noterte følgende kjente fjes: Arne G. Håkonsen, Øivind Mogensen, Karsten Schau, Ivar Pritzier Pedersen, Thor Wennerød, Sigv. Myhre, Kjell Tonstad, Sverre Tonstad, Johan Bakke, John Abrahamsen, Helge Haavaldsen, Knoph, Asbjørn Østby, Einar Vigen jr., Helge Evensen og Erik Sørensen.

 

Bilde fra Finn Angell Thorsen

 

 

 

Påskrift på baksiden: IV/58 17.mai -45 Hjemmefronten. Nr.: K. Fotograf Jørgensen. Egen fotosamling.

 

Originalbilde. Politiets arkiv.

Øivind Mogensen hadde sittet på Grini siden høsten 1944. Her får han hjertelig velkomst med blomster og omfavnelse.
Bilde fra http://www.sb.no/nyheter/sjokknatten-for-65-ar-siden-1.1025346

 

Originalbilde.

Bilde sto i Sandefjords Blad 08.05.2010 side 28.
Bildetekst: Ikke alle Grinifanger kom i busser. Noen kom med tog fra Oslo, og folk stimlet sammen på perrongen for å møte dem. de som ikke fikk denne velkomsten, var imidlertid krigsseilerne. De kom hjem senere på sommeren eller faktisk året etter, en og en.

Bildet står også på side 128 i boken:
Rismyhr, Øystein; Bygd og by i gamle dager. Bind 3. Dagliglivet i storkommunen Sandefjord. Etterkrigstid og rettsoppgjør.
Oppdragsforlaget.no 2017. ISBN 978-82-690176-2-5

 

Bilde fra Finn Angell Thorsen

 

Sjømennenes minnesmerke ved Sandefjord kirke, 17. mai 1945
Bilde fra Finn Angell Thorsen

 

Sangkor foran Sjømennenes minnesmerke ved Sandefjord kirke, 17. mai 1945
Bilde fra Finn Angell Thorsen

 

Sandar kirke 17. mai 1945
Bilde fra Finn Angell Thorsen

 

Sandar kirke 17. mai 1945
Bilde fra Finn Angell Thorsen

 

 

Bilde i Sandefjords Blad 08.05.2010 side 28.
Bildetekst: Milorgjegere dukket opp som troll av eske 8. mai. Disse bevoktet jernbanen og bommene, veikryss, viktige fabrikker og produksjonsanlegg. I dagene som fulgte ble NS-medlemmer arrestert av hjemmefronten. 17. mai paraderte Milorg i borgertoget.

Bilde i Sandefjords Blad 08.05.2010 side 28.
Bildetekst: Ungdomskorpset spilte og spilte i fredsdagene. Her antakelig den 10. mai, da Grini-fangene kom hjem i buss. Sandefjordingene samlet seg på Torvet og hyldet de frigivne. De var blitt holdt tilbake noen dager for helsesjekk og organisering av transport.

Bilde i Sandefjords Blad 08.05.2010 side 28.
Bildetekst: Ikke alle Grinifanger kom i busser. Noen kom med tog fra Oslo, og folk stimlet sammen på perrongen for å møte dem. de som ikke fikk denne velkomsten, var imidlertid krigsseilerne. De kom hjem senere på sommeren eller faktisk året etter, en og en.

 

8. mai 1945. Utlevering av radioapparater i Sandefjord fra bygningen til Ungdomsforeningen/KUF i krysset Rådhusgaten og Bjerggaten. Politiets arkiv.
Bildet står også på side 517 i boken: Berg, Knut, Dyrhaug, Leiv, Vindal Christensen, Øivind: "Sandefjords Historie - sett gjennom Sandefjords Blads spalter 1861-1983", bind 2 1940-1983. Sandefjords Blad og Trykkeri 1984, ISBN 82-990704-2-2.
Det var også utlevering av radioapparater på Sande skole.

 

Mange hadde også møtt opp foran Speiderhuset i Halvdan Svartes gate for å se hvem som ble innbrakt etter frigjøringsdagen i mai1945.
Bilde på side 528 i boken: Berg, Knut, Dyrhaug, Leiv, Vindal Christensen, Øivind: "Sandefjords Historie - sett gjennom Sandefjords Blads spalter 1861-1983", bind 2 1940-1983. Sandefjords Blad og Trykkeri 1984, ISBN 82-990704-2-2.

 

Bildetekst: Gledesrus i Sandefjord 8. mai 1945

Bildet står også på side 1 i boken:
Rismyhr, Øystein; Bygd og by i gamle dager. Bind 3. Dagliglivet i storkommunen Sandefjord. Etterkrigstid og rettsoppgjør.
Oppdragsforlaget.no 2017. ISBN 978-82-690176-2-5 

Fotografi fra Preståsen 17. mai 1945. Foto: Fotograf Jørgensen. Egen fotosamling.

 

Bildet er tatt 17.05.1945 i Kongensgate i Sandefjord. Bygningen i venstre halvdel av bildet er i dag "Gullsmed Signet". Krysset med Jernbanealéen til høyre i bildet.
Bilde fra egen fotosamling.
Se flere bilder fra samme dag på denne linken.


 

Hefte "17.mai 1945" (original). Inneholder 12 sanger. Egen samling.

 

Bilde på side 183 i boken; Olstad, Finn: "Sandefjords historie". Bind 2 - En vanlig småby". Sandefjord 1997.
Bildetekst: Den 11. juni 1945 kom de alliertes øverstkommanderende i Norge general Thorne til Sandefjord for sammen med sine stabsoffiserer å ha møte med Hjemmestyrkenes
distriktsledelse for Vestfold. Den kilt-kledde offiseren vakte berettiget oppsikt, og mange var møtt fram utenfor Hotel Atlantic.

 

Bildetekst: Fra general Thornes besøk i Sandefjord 11. juni 1945 utenfor Hotel Atlantic. De alliertes øverstkommanderende i Norge skulle ha samtaler med Hjemmestyrkene (Milorg) i fylket. Legg merke til Milorg-soldatene til høyre. Like stramme som de "ekte" soldatene.

Bildet står også på side 127 i boken:
Rismyhr, Øystein; Bygd og by i gamle dager. Bind 3. Dagliglivet i storkommunen Sandefjord. Etterkrigstid og rettsoppgjør.
Oppdragsforlaget.no 2017. ISBN 978-82-690176-2-5

 

 

Artikkel i avisen "Sandefjord Presse" tirsdag 11. mai 1945 side 2. Egen samling.

 

Avisartikkel i Sandefjords Blad 1947 på side 48 i spesialnummer "Daglig nytt fra 100 årganger". En kavalkade utarbeidet til Sandefjords Blads 100-års jubileum 24. april 1961.

 

Trykksak utgitt og delt ut etter krigen av Sigurd Himberg. Egen samling.

Oversikt over krigsskadeavgift nr 2 for Sandar. Avisutklipp, ukjent dato, trolig 1948/49.Artikkel i Sandefjords Blad 08.05.2012: http://www.sb.no/nyheter/feiret-friheten-for-67-ar-siden-1.7222774

Bildetekst: Endelig kom freden til Sandefjord. Fra venstre ses Doris Kalleberg (senere Martinsen), Ingvill Solberg og Åse Tveitan. Foto: Privat

Feiret friheten for 67 år siden
8. mai 1945 kunne Norge feire at fem års krig var slutt.
Av:
Asle Rowe

Publisert
: 08.05.2012 14:39

Over hele landet vaiet igjen de norske fargene etter fem års okkupasjon av Tyskland.
Også i Sandefjord tok folk til gatene og viste at Norge atter var fritt, og Siri Lykke Kolstad har sendt redaksjonen i SB et bilde av sin mormor, Doris Martinsen og to av hennes venninner. De sto i Storgata den 8. mai 1945, da fredsnyheten kom.