Bybranner

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

 20.07.1874 større brann i Storgaten i området ved Hvidts plass. Brannen la 5 våningshus i aske.

Natten mellom 02. og 03.11.1874 brant det ned 8 våningshus i Bugårdsgaten mellom Pukkestadbrua og Kongensgate.

10.04.1882 kl 0230 brant det hos kjøpmann Hauge ved Hvidts plass. 8 bygninger brant ned.

Brannen i 1882. Sandefjord kirke uskadet til høyre. Bilde fra Tore Sandberg.01.12.1898 var det brann i fabrikken "Normanden". Den ble slukket, men 3 av mannskapene ble skadet.

Natten mellom 15. og 16.03.1900 brøt det igjen ut brann i "Normanden". Dette førte til en katastrofal bybrann.

Natten mellom 28. og 29.03.1915 brøt det igjen ut storbrann i byen. Brannen startet i trappeoppgangen til Storgaten 17 hvor to unge piker brant inne i 3.etg. Brannen bredte seg videre til sidebygningen som inneholdt Sandefjord Skofabrik, Storgaten 13, 15og 19 og alle sidebygninger til disse mellom Storgaten og Museumsgaten. På andre siden av Museumsgaten brant nr 12, 14 og 16 ned.

 

Bilde fra 1915. Sett vestover fra Preståsen. Bilde fra Tore Sandberg.

 


To store bybranner har herjet i Sandefjord sentrum (1900 og 1915).
Avisartikkel om bybrannen 1915, se lenger ned på siden.
Avisartikkel om ennå en større bybrann 1922, se lenger ned på siden.


Sandefjords Blads spesialutgave i år 2000 om bybrannen natt til fredag 16.03.1900. Egen samling.

 

Bildet står på side 1 i Sandefjords Blads spesialutgave i år 2000 om bybrannen natt til fredag 16.03.1900. Egen samling.
Bildetekst: Maskinfabrikken Nordmanden hvor brannen startet ble helt utbrent. Som vi ser var det et skremmende syn som møtte folk dagen etter. Fabrikken lå omtrent der hvor byens tidligere brannstasjon lå. Bildet er utlånt fra Sandefjord-museene.

 

Bildet står på side 3 i Sandefjords Blads spesialutgave i år 2000 om bybrannen natt til fredag 16.03.1900. Egen samling.
Bildetekst: Det ryker fremdeles fra branntomten som var fryktelig syn for byens innbyggere. Bildet er utlånt fra Sandefjord-museene.

 

Bildet står på side 8 i Sandefjords Blads spesialutgave i år 2000 om bybrannen natt til fredag 16.03.1900. Egen samling.
Bildetekst: Bildet er tatt om morgenen 16. mars på branntomten. Omtrent midt på bildet står redaktør Gustav Sørensen med flosshatt og intervjuer metodistprest Madsen. Mannen bak helt til venstre er C. Oscar Schelbred. De to guttene til høyre heter Birger Testman og Paul Brun. Bildet er utlånt fra Sandefjord-museene.

Bildet står også på side 9 i spesialnummer "Daglig nytt fra 100 årganger". En kavalkade utarbeidet til Sandefjords Blads 100-års jubileum 24. april 1961. Bildet sto i Sandefjords Blad i 1900.
Bildetekst: Slik så det ut i Sandefjord etter katastrofebrannen. Pressemenn fra fylkets øvrige byer er her på befaring.


http://bybrann.no/?page_id=198
http://www.artemisia.no/arc/arkitekter/norge/gulbrandsen.gustav.html
http://www.sb.no/nyheter/meninger/det-forteller-oss-noe-om-hvem-vi-er-1.6281958
http://www.misk.no/index.jsp?ref=UtabData&include=utab&type=6&getTab=12235&getuTab=545
http://www.fmfvestfold.net/andres%20uttalelser-4/nbregister%20sandefjord.pdf
http://www.hvalfangstmuseet.no/default.aspx?Cat=138&Id=166
http://nb.ra.no/nb/by.jsf?id=142
 

Avisartikkel i Sandefjords Blad 1915 på side 16 i spesialnummer "Daglig nytt fra 100 årganger". En kavalkade utarbeidet til Sandefjords Blads 100-års jubileum 24. april 1961.

 

Avisartikkel i Sandefjords Blad 1922 på side 23 i spesialnummer "Daglig nytt fra 100 årganger". En kavalkade utarbeidet til Sandefjords Blads 100-års jubileum 24. april 1961.