Krigsminner WW2

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff fra disse sider til annet bruk uten tillatelse. Dette vil være i strid med Åndsverkloven og/eller Fotografiloven. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

Vi respekterer Åndsverkloven og/eller Fotografiloven, og ber om forståelse for at vi ikke alltid har mulighet for å finne fotograf/rettighetsinnehaver på en del – spesielt eldre - bilder og illustrasjoner brukt på sidene. I tillegg er en del fotografer og tegnere ukjente. Hvis det skulle finnes opplysninger om dette ber vi om underretning.


FORORD

Kjenner du til steder i distriktet hvor hendelser relatert til WW2 har funnet sted, krigsminner og fortifikasjoner som ikke er nevnt på disse sidene, og kanskje har noe å fortelle? Gjenstander med en historie og helst med proveniens. Kanskje fotografier tatt under eller etter krigen?
Opplysningene blir tilført gruppen som registrerer krigsminner i Vestfold (se linken nedenfor).
Yngvar Halvorsen, Rune Sørlie, Per Erik Olsen, Bjørn Marum Olsen m.fl. kartlegger krigsminner i Vestfold fylkeskommunes prosjekt Andre verdenskrigs kulturminner under ledelse av Cathrine Stangebye Engebretsen, Vestfold Fylkeskommune.

Av spesiell interesse er opplysninger om umerkede krigsgraver og skjebnen til krigsfanger, henrettelser o.l.. Hensyn til anonymitet blir ivaretatt.
I så fall ønsker vi kontakt med deg. Send en epost til post@slektsdata.no eller ring mobil 975 16 660.

Vi samarbeider med Kulturdepartementets krigsgravtjeneste og Falstadsenteret. Kultur- og kirkedepartementet har gitt Falstadsenteret i oppdrag å ivareta dokumentasjonsansvaret for alle nasjoners krigsgravlagte i Norge.
http://www.krigsgraver.no 
https://www.regjeringen.no/contentassets/f58f78a6700646dea65a4a7618789bf0/vedlikehold_av_krigsgraver-hoeringsnotat.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/dbfed7cccd484d17addc8c06001a9e02/forskrift_om_krigsgraver_2015.pdf

2017: Nytt nettsted for Krigsgravene. Der finner du lenker videre til navnelister, søkbare baser mm, og en orientering om det Kulturdepartementet (KUD) har ansvar for.

Du finner det her:

https://www.regjeringen.no/no/tema/tro-og-livssyn/gravferd/innsiktsartikler/krigsgraver/id2550289/

 

Her kan du søke i fangeregisteret.


Generelt om krigen

Ordliste, forkortelser, begreper
Tyske militære grader
Engelske militære grader
Oversikt over organisering av hjemmestyrkene/Milorg
Aktuell litteratur

Lokalt i Sandefjordsdistriktet, steder og hendelser
Historiske steder

Spesielle artikler
Kommunikasjonkabel fra Asnes i Sandefjord til Fredrikshavn i Danmark
Krigsgraver
Flyangrep, bombing
, luftvern
Observasjonsfly "Halvni-ruta", "Morgenflyet", "Melkeruta"
Motstandsgrupper, Milorg, Hjemmefronten
Krigsårene i byen og omegn
Det lokale NS
Krigens start 9. april 1940
Krigens avslutning/fredsdagene mai 1945
A/S Thor Dahl og sjøfolkene/hvalfangsten under krigen
Dødsulykke på Virik. To skolebarn døde etter granateksplosjon 19.04.1945
Brannen i Klaveneslåven, Bugården 17.07.1945
Tilfluktsrom
Nødhjelpstasjoner
Falne sjømenn

 

Andebu, Kodal
Hjemmestyrkene i Andebu


Vestfold

Gestapo i Vestfold
Vestfold Fylkeskommunes prosjekt "Andre verdenskrigs kulturminner"

Krigsminner i Hedrum
Krigsfangeleire
Krigsgraver
AT-leire
Flyktningetransport
Produksjon av knott
Stenindustri (granitt fra Tjølling til Tyskland)
Telefonkabel til Danmark
Ole Bråvolls dagbok fra Andebu under krigen

Norge
Krigsfangeleire
Krigsgraver
Krigsminner i Nordland
Jødene

Utlandet
Krigsfangeleire
Tysklandsbrigaden
Krigsseilerne
De som satt i tysk fangenskap
Krigsfangearkiv

 

Diverse:

Våpentyper

Originale dokumenter fra krigsårene 1940-45

Tor Bjørviks sider om krigen

Radioutstyr fra krigsårene (WW2 surplus)

"Norgesdokumentasjon"

Lebensborn i Norge