Josef Haraldsen

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

Det er ikke tillatt ĺ kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

 

Sjefen for D 15, «Martin» Josef Haraldsen.

https://no.wikipedia.org/wiki/Milorg

http://www.notteroyhistorielag.no/auf-wiedersehen-herr-kapitan/

http://www.871.no/2016/05/01/pa-oppdrag-for-milorg-i-ramnes-og-vale/