Holandhytta

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

 

Hentet fra boken:

Rismyhr, Øystein; Bygd og by i gamle dager. Bind 3. Dagliglivet i storkommunen Sandefjord. Etterkrigstid og rettsoppgjør.

Sidene 49-82 Åsen under tysk okkupasjon.

Oppdragsforlaget.no 2017. ISBN 978-82-690176-2-5


Holandhytta
Skjulested for flyktninger.
Lå oppe i Holandskogen, ikke langt fra Lefsrødbakken. Tilhørte Gaupås fra Oslo, og ble brukt som sommerhytte.
Under krigen 1940-45 ble den brukt som skjulested for flyktninger som skulle til Sverige. Hytte finnes ikke lenger, men murene er der fremdeles.
Lærer Hans Kleive hadde fått en forespørsel om å skaffe et oppholdssted til et sabotasjelag. Holandhytta ble valgt som et egnet sted. Noen dager senere raste det en bil opp i skolegården, og ut kom fire karer, en hund og masse bagasje. Hvor kan vi gjemme bilen, ble det sagt.

Det var flere kulehull i karosseriet bak på bilen. Bilen ble stående parkert i garasjen til Sigurd Sti på toppen av Stis-bakken til krigen var over.